Oprawy oświetleniowe – wymagania

Oprawy oświetleniowe – wymagania:

1.    Oprawy oświetleniowe oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach innych niż suche lub na zewnątrz pomieszczeń, umieszczone na wysokości mniejszej od 250 cm od powierzchni, po której chodzą ludzie i zasilane napięciem znamionowym wyższym od 42 V prądu przemiennego lub 80 V prądu stałego, powinny mieć konstrukcję lub osłony uniemożliwiające bezpośrednie dotknięcie ręką źródeł światła.

2.    W suchych pomieszczeniach budynków nieprzemysłowych z podłogami przewodzącymi; (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) dopuszcza się umieszczanie żarówek w oprawach porcelanowych typu ciężkiego wyposażonych w klosz, pod warunkiem, że najniższy punkt oprawy nie będzie niżej niż 1,8 m nad podłogą.

3.    W łazienkach dopuszcza się umieszczanie opraw wysięgnikowych, wykonanych z materiałów izolacyjnych, z kloszem wkręcanym pod warunkiem, że oprawa znajduje się w strefie 2 lub 3. Oprawa w strefie 2 musi być wykonana w II klasie ochronności.

4.    Wprowadzenie do oprawy oświetleniowej więcej niż jednej fazy jest dozwolone tylko dla opraw oświetleniowych wielofazowych zainstalowanych w pomieszczeniach niemieszkalnych, przy czym oprawy oświetleniowe z wprowadzonymi przewodami o napięciu międzyprzewodowym o wartości większej od 250 V powinny być zaopatrzone w trwałe napisy ostrzegawcze: lak umieszczone, aby były widoczne dla osób manipulujących przy tych oprawach.

5.    Typ oprawy powinien być dostosowany do warunków panujących w miejscu jej zainstalowania (w pomieszczeniach z pyłem oprawy pyłoszczelne, w pomieszczeniach niebezpiecznych pod względem wybuchowym lub pożarowym oprawy przeciwwybuchowe itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *