Oprawy oświetleniowe

Elektryczne oprawy oświetleniowe służą do umocowania źródła światła, doprowadzenia do niego energii elektrycznej, odpowiedniego ukształtowania strumienia świetlnego oraz do zabezpieczenia źródła światła przed wpływami zewnętrznymi. Głównymi częściami składowymi opraw są klosze i odbłyśniki. Klosze stanowią osłonę mechaniczną źródła światła, a równocześnie chronią wzrok przed olśnieniem poprzez działanie rozpraszające. Odbłyśniki mają za zadanie zwiększenie światłości w określonym kierunku. Stosuje się odbłyśniki kuliste, paraboliczne, elipsoidalne i wielokrzywiznowe.

Cechą charakteryzującą oprawy oświetleniowe jest ich krzywa rozsyłu światłości. Krzywa ta podawana jest w katalogach w postaci wykresu zależności światłości oprawy la w kierunku określonym kątem a w funkcji tego kąta w odniesieniu do źródła światła o strumieniu 1000 lm.

Cechą charakterystyczną opraw oświetleniowych jest również ich sprawność. Jest ona miernikiem strat strumienia świetlnego spowodowanych pochłonięciem części energii promieniowania przez oprawę.

Sprawność opraw zmniejsza się znacznie w wyniku ich zakurzenia i zabrudzenia. Dlatego oprawy podczas eksploatacji powinny być okresowo czyszczone.
Oprawy oświetleniowe, podobnie jak inne odbiorniki energii elektrycznej, dzieli się na klasy ochronności przeciwporażeniowej i stopnie ochrony IP przed wpływami zewnętrznymi. Podział opraw oświetleniowych w zależności od stopnia ochrony przed wpływami zewnętrznymi podano w tablicy.

Podział opraw ze względu na stopnie ochrony IP

W zależności od rozkładu strumienia świetlnego w przestrzeni, oprawy oświetleniowe dzieli się na 5 klas. Podział opraw na klasy oraz odpowiadający mu podział strumienia świetlnego podano w tablicy.

Klasy opraw oświetleniowych.

W zależności od rodzaju źródła światła oprawy dzieli się na następujące grupy:
—  oprawy do żarówek,
—  oprawy do świetlówek,
— oprawy do lamp rtęciowych,
— oprawy do lamp sodowych,
—  oprawy do rtęciowo-żarowych,
—   inne oprawy.

Poza tym oprawy oświetleniowe można podzielić w zależności od ich przeznaczenia. Będą to następujące grupy:
—    oprawy oświetleniowe przemysłowe,
—    oprawy oświetleniowe zewnętrzne,
—    oprawy oświetleniowe do pomieszczeń użyteczności publicznej,
—    projektory oświetleniowe,
—    oprawy oświetleniowe o specjalnym przeznaczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *