Typy układów sieci

Ze względu na sposób połączenia z ziemią, sieci o napięciach zakresu II  dzielą się na układy typu TN, TT i IT.

Pierwsza litera w symbolu typu układu sieci oznacza odpowiednio:

T — bezpośrednie połączenie określonego punktu (najczęściej neutralnego) lub punktów sieci z ziemią I — izolowanie wszystkich części sieci od ziemi lub połączenie przez rezystor (impedor) określonego punktu sieci z ziemią.

Druga litera oznacza:

T — połączenie zacisku ochronnego PE urządzenia (odbiornika) z ziemią N — połączenie zacisku ochronnego PE urządzenia (odbiornika) z punktem neutralnym sieci

Sieci TN, w których wykonane są bezpośrednie uziemienia punktów neutralnych N, a dostępne części przewodzące są połączone z punktem neutralnym sieci N przewodami ochronnymi, dzielą się dodatkowo na:

—    układy TN-C, w których funkcję przewodu ochronnego PE i neutralnego N pełni jed<’» przewód ochronno-neutralny PEN,

—    układy TN-S, w których funkcję przewodu ochronnego PE i neutralnego N pełnią oddzielne przewody,

—    układy TN-C-S, w których pierwsza część sieci pracuje w układzie TN-C, a druga w układzie TN-S.

Sieci TT są to sieci, w których wykonane są bezpośrednie uziemienia punktów neutralnych N, a dostępne części przewodzące są połączone przewodami ochronnymi z uziomem niezależnym od uziemienia punktu neutralnego sieci.

Układ sieci typu TT; E — przewód uziomowy, N — przewód neutralny, PE — przewód ochronny, 1C — części przewodzące dostępne.

Sieci IT są to sieci, których żaden punkt nie jest bezpośrednio połączony z ziemią, lub sieci, w których punkt neutralny albo inny punkt sieci jest połączony z ziemią przez rezystancję (impedancję) o dostatecznie dużej wartości (rys. c), a dostępne części przewodzące są bezpośrednio połączone z ziemią.

Układ sieci typu IT: a) sieć izolowana, b)sieć z uziemieniem otwartym, c) sieć z uziemieniem pośrednim; E — przewód uziomowy, PE — przewód ochronny, B — bezpiecznik iskiernikowy, K — części przewodzące dostępne, R — rezystor.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *