Dobór głównej stacji transformatorowej

Stacja transformatorowa, z której są zasilane rozdzielnice pomieszczeń produkcyjnych, składa się z transformatora lub transformatorów oraz rozdzielnicy głównej nn. W poprzednich artykułach omówiliśmy już jak dokonać doboru liczby i wielkości odpływów z tej rozdzielnicy dla zasilania odbiorów siłowych i oświetleniowych. Można teraz, wybrać typ i wielkości pól odpływowych. W zakładach przemysłowych jako rozdzielnice główne najczęściej stosowane są zestawy szkieletowe. Korzystając z metod, znajdujemy moc i prąd obliczeniowy (zapotrzebowany) zakładu, co pozwoli nam dokonać doboru pola zasilającego (pól zasilających) w rozdzielnicy i transformatora (transformatorów). Pole zasilające wyposażone jest w wyłącznik zwarciowy i łączniki ręczne.

W przypadku stacji z jednym transformatorem przy jego doborze należy przestrzegać zasady, żeby moc transformatora stanowiła:
—    100% mocy obliczeniowej — zakład jednozmianowy,
—    100 – 125% mocy obliczeniowej — zakład dwuzmianowy,
—    100 – 145% mocy obliczeniowej — zakład trzyzmianowy.

Transformatory trójfazowe olejowe o chłodzeniu naturalnym firmy Schneider.

W celu ułatwienia doboru transformatorów w tablicy podano podstawowe dane techniczne transformatorów olejowych, które można stosować w zakładach przemysłowych.

Ogólne zasady lokalizacji stacji transformatorowych są następujące:
—    zaleca się umieszczać stacje w środku ciężkości obszaru zasilania bądź wewnątrz hali produkcyjnej, bądź jeżeli to możliwe, wzdłuż zewnętrznych ścian budynku, a w budynkach o kilku kondygnacjach — na poszczególnych kondygnacjach,
—    w przypadku wbudowania lub przybudowania stacji do budynku produkcyjnego, wejście do rozdzielnicy powinno być wewnątrz hali,
—    komorę transformatorową należy umieszczać od północnej strony budynku,
—    nie zezwala się na prowadzenie przez komorę transformatora obwodów nie związanych z ustawionym w tej komorze transformatorem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *