Projektowanie instalacji w budynkach mieszkalnych cz.2

Przystępujemy teraz do projektowania instalacji obwodów administracyjnych. Dokonujemy doboru wyposażenia pomieszczeń administracyjnych w urządzenia oświetleniowe i gniazda wtyczkowe. Po rozmieszczeniu ich rozrysowujemy instalację, tzn. wykonujemy plan instalacji administracyjnej, dzieląc ją na obwody, kierując się następującymi zasadami:
—    jeden obwód może zasilać 20 opraw żarowych,
—    jeden obwód może zasilać 30 opraw fluorescencyjnych, przy czym i w jednym, i w drugim przypadku występujące gniazdo wtyczkowe liczy się jako oprawę. W dalszej części dokonujemy wyboru rodzaju przewodów, doboru przekroju i zabezpieczeń. Zabezpieczenia umieszczamy w rozdzielnicy administracyjnej budynku.
W taki sam sposób, o ile istnieją odbiory siłowe, dobieramy łączniki, przewody i zabezpieczenia obwodów siłowych. Zabezpieczenia instalacji siłowej umieszczamy tak samo w rozdzielnicy administracyjnej.
Mając dobraną liczbę wlz oraz liczbę obwodów administracyjnych dokonujemy doboru zestawu rozdzielnicy głównej.
Korzystając z wytycznych obliczania obciążeń, dobieramy typ i przekrój przewodów zasilających tablicę główną oraz zabezpieczenie umieszczone w złączu.
W dalszym ciągu obliczeń należy sprawdzić, czy w zaprojektowanej instalacji spadki napięć w warunkach normalnej pracy instalacji nie przekraczają wartości podanych w tablicach. Poszczególne spadki napięcia mogą być przekroczone pod warunkiem nie przekroczenia sumy dopuszczalnych spadków. Należy jeszcze sprawdzić, czy będą spełnione warunki wynikające z zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej.

Dopuszczalne spadki napięcia w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu wyższym niż 42 V.

Po wykonaniu wszystkich poprzednio omówionych obliczeń przystępujemy do wykonania schematu instalacji- elektrycznej budynku obejmującego odcinek przyłącza, złącze, a zakończonego odbiornikami energii w mieszkaniach i administracyjnymi. Na schemacie połączeń oznaczamy liczniki, rozdzielnice (typ), bezpieczniki (typ i wielkość), liczbę i moc poszczególnych obwodów odbiorczych, typ, liczbę i przekrój przewodów oraz sposób ich prowadzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *