Projektowanie instalacji w budynkach mieszkalnych cz.1

Aby zaprojektować instalację elektryczną budynku mieszkalnego, projektant elektryk musi otrzymać dane wyjściowe dotyczące charakterystyki budynku, jego wielkości oraz otrzymać podstawowe rysunki budowlane: rzuty piwnic, strychów, powtarzalnych kondygnacji, przekrój budynku, plan sytuacyjny otoczenia budynku z naniesioną siecią elektryczną zewnętrzną.

Kolejność prac przy sporządzaniu projektu jest następująca.

W zależności od rodzaju i wielkości pomieszczeń w mieszkaniach dobieramy rodzaj i liczbę opraw oświetleniowych oraz liczbę i rodzaj gniazd wtyczkowych.
Następnie dobieramy liczbę obwodów. Liczba ta zależy od tego, czy mieszkanie jest wyposażone w instalację gazową przewodową, czy też nie. Liczba obwodów może ulec zwiększeniu, jeżeli liczba gniazd będzie większa niż 10 albo liczba wypustów większa niż 20. Gniazdo wtyczkowe podwójne lub potrójne należy liczyć jako jedno gniazdo.
Dobieramy teraz, w zależności od konstrukcji budynku i przyjętego sposobu wykonania instalacji, rodzaj przewodów o przekrojach:
—    dla obwodów wypustów oświetleniowych — 1,5 mm2 Cu,
—    dla obwodów gniazd wtyczkowych — 1,5 mm2 lub 2,5 mm2 Cu.

Dobieramy odpowiedni typ i parametry zabezpieczenia. Jako zabezpieczenia obwodów mieszkaniowych zaleca się stosowanie wyłączników instalacyjnych. Jako zabezpieczenie od porażeń prądem elektrycznym należy zastosować samoczynne wyłączenie z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych.

Po rozmieszczeniu osprzętu w mieszkaniach, wykonujemy plan instalacji, tzn. rozrysowujemy całą instalację w mieszkaniu z podziałem na obwody wyprowadzone z rozdzielnicy mieszkaniowej umieszczonej najczęściej w przedpokoju w okolicy drzwi wejściowych.

Jednocześnie dokonujemy doboru odgałęzień od wlz i tablic piętrowych. Teraz można dokonać doboru wewnętrznych linii zasilających i odgałęzień od nich do mieszkań. Znając już obciążenie, dobieramy liczbę, przekrój i typ przewodu na wiz. Liczba wiz zależy od liczby, mocy i sposobu rozmieszczenia mieszkań. Wiz może być wykonana jako jednofazowa, jeżeli ma zasilać najwyżej dwie instalacje odbiorcze. Jeżeli jest więcej mieszkań, to wiz należy projektować jako trójfazowe i mieszkania tak przyłączać, żeby obciążenie faz było równomierne. Przekrój i zabezpieczenie wlz umieszczone w rozdzielnicy głównej dobieramy zgodnie z zasadami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *