Instalacje wtynkowe

Instalacje wtynkowe.
Ten rodzaj instalacji jest stosowany przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym (szkoły, szpitale, przychodnie, kina, teatry, biura itp.). Stosuje się je również w budownictwie przemysłowym w obiektach nieprodukcyjnych.

Do wykonania instalacji wtynkowych stosuje się przewody wtynkowe wielożylowe o izolacji polwinitowej typu DYt. Można również układać w tynku przewody płaskie typu DYp, YDYp.

Puszki należy osadzać na ścianach tynkowanych przez ich zagipsowanie. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Można je również przyklejać do ścian.

Sposób prowadzenia i mocowania przewodów zależy od rodzaju podłoża oraz od technologii robót budowlanych. W budownictwie tradycyjnym przewody układa się mocując je do podłoża za pomocą gwoździ, wbijanych w izolację między żyłami przewodu, łub za pomocą klamerek. Po stwardnieniu gipsu należy koniecznie usunąć wszystkie wbite gwoździe. Przewody należy prowadzić równolegle bądź prostopadle do podłóg i sufitów. Do ścian i sufitów betonowych przewody należy przyklejać.

Na podłożu z materiałów łatwo palnych, np. na drewnie, można układać przewody na warstwie zaprawy grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Można układać bezpośrednio na podłożu z materiałów łatwo palnych przewody mające dwie warstwy izolacji, tzn. izolację żyły oraz wspólną powłokę izolacyjną, pod warunkiem, że zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. Na przewody narzuca się zaprawę gipsową w odstępach około 50 cm, a następnie pokrywa się tynkiem.

Zmiana technologii budownictwa na wykorzystującą elementy prefabrykowane, nie wymagające tynków, zmieniła sposób układania przewodów. Prowadzi się je jednym z następujących sposobów:

—    w bruzdach przygotowanych przy prefabrykacji elementów budowlanych,

—    w szczelinach między poszczególnymi elementami budowlanymi,

—    w pustej przestrzeni bloków stropowych,

—    w szczelinach bloków stropowych,

—    pod listwami podłogowymi (obwody gniazd wtyczkowych),

—    w listwach podłogowych prefabrykowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *