Sposób zasilania budynku mieszkalnego

Schemat instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym; 1 — linia elektroenergetyczna, 2 — przyłącze, 3 — złącze, 4 — rozdzielnica główna, 5 — rozdzielnica administracyjna, 6 — wewnętrzna linia zasilająca, 7 — rozdzielnica tablicowa piętrowa, 8 — rozdzielnica tablicowa mieszkaniowa.

Sposób zasilania budynku mieszkalnego oraz podstawowe elementy instalacji elektrycznej przedstawiono na rysunku. Ze złącza jest zasilana rozdzielnica główna budynku zawierająca zabezpieczenia wewnętrznych linii zasilających (wiz) oraz obwodu zasilającego rozdzielnicę administracyjną budynku. Wymienione urządzenia umieszcza się w zestawie tablicowym.

W przypadku wolno stojących budynków jednorodzinnych instalacja odbiorcza zasilana jest bezpośrednio ze złącza. Złącze to może być umieszczone we wnęce ściany zewnętrznej budynku lub w wolno stojącej szafce usytuowanej w linii ogrodzenia działki.

Budynki mieszkalne mogą być wyposażone w następujące podstawowe instalacje elektryczne:
—    oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
—    oświetlenia ewakuacyjnego,
—    oświetlenia awaryjnego,
—    siły,
—    zasilania dźwigów elektrycznych,
—    wejściowej sygnalizacji dzwonkowej,
—    sygnalizacji alarmowo-przyzywowej,
—    ochrony od porażeń.

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych można podzielić na instalację odbiorów mieszkaniowych i instalację odbiorów administracyjnych.

Instalacja odbiorów mieszkaniowych składa się z obwodów rozdzielczych nazywanych wewnętrznymi liniami zasilającymi (wiz) oraz z obwodów odbiorczych mieszkaniowych zasilających znajdujące się w mieszkaniach wypusty oświetleniowe oraz gniazda wtyczkowe.

Instalacja odbiorów administracyjnych służy do zasilania odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych w pomieszczeniach komunikacji ogólnej, technicznych i gospodarczych zwanych ogólnie pomieszczeniami administracyjnymi. Pomieszczenia te wyposażone są w niezbędne odbiorniki energii elektrycznej, które służą wszystkim mieszkańcom budynku. Są to przede wszystkim;
—    oświetlenie pomieszczeń administracyjnych,
—    silniki elektryczne dźwigów osobowych i towarowych,
—    silniki pomp wodnych,
—    silniki wentylatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *