Klasyfikacja urządzeń elektrycznych ze względu na ochronę przeciwporażeniową

Urządzenia elektryczne, ze względu na ochronę przeciwporażeniową, dzielą się na cztery klasy: 0, I, II i III.

Klasa 0 obejmuje urządzenia, w których zastosowano jedynie izolację podstawową (roboczą). Charakteryzują się one brakiem zacisku przeznaczonego do połączenia z przewodem ochronnym.

Klasa I obejmuje urządzenia, w których zastosowano jedynie izolację podstawową, oraz wyposażono je w zaciski ochronne do połączenia części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym układu sieciowego.

Klasa II obejmuje urządzenia elektryczne, w których wszystkie części przewodzące dostępne są oddzielone od części czynnych (należących do obwodu elektrycznego) izolacją podwójną lub izolacją wzmocnioną. Urządzenia te charakteryzują się brakiem zacisku ochronnego i powinny być oznaczone symbolem ?

Klasa III obejmuje urządzenia elektryczne, które mogą być zasilane jedynie bardzo niskim napięciem SELV lub PELV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *