Instalacje elektryczne w zakładach przemysłowych

Schemat instalacji elektrycznej zakładu przemysłowego.

Zakłady przemysłowe mogą być zasilane w energię elektryczną:
—    z sieci energetyki zawodowej wysokiego napięcia,
—    z sieci komunalnej niskiego napięcia,
—    z własnej elektrowni.

O sposobie zasilania zakładu decydują takie czynniki jak moc zapotrzebowana przez zakład, wymagana pewność zasilania oraz ewentualne zapotrzebowanie przez zakład na energię cieplną.

Duże zakłady przemysłowe mają własną sieć wysokiego napięcia, z której zasila się stacje transformatorowe oddziałowe, a z nich są zasilane odbiorniki niskiego napięcia. W dalszej części skryptu zajmiemy się zakładem przemysłowym zasilanym z sieci energetyki zawodowej wysokiego napięcia. Główna stacja zasilająca zakładu jest najczęściej stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/O,4 kV.

Rozdzielnica główna niskiego napięcia jest zasilana z transformatorów SN/0,4 kV i dalej energia jest doprowadzona siecią niskiego napięcia do rozdzielnic w poszczególnych pomieszczeniach, a z nich są zasilane odbiorniki siłowe i oświetleniowe. Przykładowy schemat instalacji elektrycznej małego zakładu przemysłowego podano na rysunku.

Ponieważ większość odbiorników budowana jest na napięcie 400 lub 230 V, najbardziej rozpowszechnionym napięciem w zakładach przemysłowych jest 400/230 V. Pozwala to na zasilanie z tej samej sieci odbiorników siłowych o napięciu 400 V i odbiorników oświetleniowych o napięciu 230 V.

Nie można stosować tego napięcia dla odbiorników o mocy większej niż 250 kW, bowiem takie odbiorniki produkowane są na napięcia 3 lub 6 kV.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *