Odbiorniki energii elektrycznej

Sieć elektroenergetyczna zasila odbiorniki o bardzo różnym charakterze i przeznaczeniu. Odbiorniki te można klasyfikować z różnych punktów widzenia, ale najpowszechniej jest przyjmowany podział według zastosowania. Decydujący wpływ na pracę sieci i instalacji elektroenergetycznych mają następujące grupy odbiorników:

—    silniki elektryczne,

—    elektryczne źródła światła,

—    urządzenia elektrotermiczne.

Z sieci elektroenergetycznej zasilanych jest wiele innych grup odbiorników, ale ich udział w poborze mocy i energii jest niewielki i nie wywierają one poważniejszego wpływu na pracę sieci.

Podstawowymi parametrami lub cechami odbiorników energii elektrycznej są:

—    rodzaj prądu,

—    napięcie znamionowe,

—    moc znamionowa,

—    moc przy rozruchu,

—    charakter pracy,

—    symetria obciążenia sieci,

—    dopuszczalne odchylenia i wahania napięcia,

—    stopień niezawodności zasilania.

W dalszym ciągu omówione zostaną tylko cechy charakterystyczne odbiorników wywierających decydujący wpływ na pracę sieci elektroenergetycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *