Rozdzielnice oddziałowe

Przy doborze liczby i miejsc ustawienia rozdzielnic należy kierować się następującymi zasadami:

—   wszystkie odbiorniki należące do tego samego ciągu technologicznego należy zasilać z jednej rozdzielnicy,
—    każda wydzielona przestrzeń produkcyjna powinna mieć własną rozdzielnicę,
—    zaleca się ustawić rozdzielnice w najbliższym sąsiedztwie zasilanych z niej odbiorników,
—    jeżeli dział produkcyjny mieści się w kilku pomieszczeniach, to zaleca się instalować rozdzielnicę w każdym pomieszczeniu,
—    w przypadku malej liczby odbiorników w dziale o kilku pomieszczeniach dopuszcza się stosowanie dla nich jednej rozdzielnicy w pomieszczeniu o najłatwiejszym dostępie,
—    jeżeli odbiorniki są uruchamiane z rozdzielnicy, to powinna ona być tak ustawiona, aby były one z niej widoczne,
—    w pomieszczeniach ogólnodostępnych należy odsuwać rozdzielnicę od tras komunikacyjnych i transportowych,
—    rozdzielnice należy projektować w pobliżu środka obciążenia,
—    liczba odejść z rozdzielnicy nie powinna przekraczać 15,
—    na dopływie do rozdzielnicy powinno się umieszczać łącznik ręczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *