Instalacje odbiorów administracyjnych

Schemat instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym; 1 — linia elektroenergetyczna, 2 — przyłącze, 3 — złącze, 4 — rozdzielnica główna, 5 — rozdzielnica administracyjna, 6 — wewnętrzna linia zasilająca, 7 — rozdzielnica tablicowa piętrowa, 8 — rozdzielnica tablicowa mieszkaniowa.

Odbiory administracyjne są zasilane z rozdzielnicy administracyjnej budynku umieszczonej razem z rozdzielnicą główną budynku. Do odbiorów administracyjnych należą wszystkie odbiory w budynku (poza mieszkaniami), które gwarantują prawidłowe funkcjonowanie budynku, a więc oświetlenie klatek schodowych, piwnic, strychów, zasilanie dźwigów, hydroforu itp.

Jeżeli budynek ma więcej niż 4 mieszkania, należy zastosować następujące oddzielne obwody:
—    oświetlenia klatki schodowej,
—    oświetlenia piwnic,
—    oświetlenia użytkowych strychów,
—    gniazd wtyczkowych,
—    odbiorów siłowych.

Do jednego z obwodów administracyjnych przyłączyć należy oświetlenie numeru policyjnego. Odbiory administracyjne powinny mieć oddzielny pomiar energii elektrycznej umieszczony w rozdzielnicy administracyjnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach przeznaczonych do zamieszkania więcej niż 200 osób należy stosować oświetlenie awaryjne załączane samoczynnie. W tym przypadku niezależnym źródłem energii włączanym samoczynnie w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego klatki schodowej lub korytarzy może być transformator inny niż ten, z którego jest zasilany budynek, lub bateria akumulatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *