Instalacje wykonywane przewodami szynowymi

Instalacje wykonywane przewodami szynowymi.

Stosuje się je w halach fabrycznych w razie zmian zakresu i rodzaju produkcji, powodujących konieczność przegrupowania, wymiany bądź zainstalowania nowych maszyn. Stale połączenie maszyn z siecią zasilającą za pomocą kabli lub przewodów ułożonych w rurach utrudnia przestawienie maszyny. Przewody szynowe wykonane z łączonych ze sobą gotowych elementów, umożliwiają wykonanie od nich odgałęzień co 1 m bez potrzeby wyłączania napięcia.

Odległość między punktami podparcia (zawieszenia) przewodów szynowych nie powinna przekraczać 6 ni. Ciąg szynowy można ułożyć na podporach, wysięgnikach lub podwiesić na linkach lub prętach. Skrzynki bezpiecznikowe należy mocować do dodatkowych podpór, aby zapobiec kołysaniu się przewodu szynowego podczas wymiany wkładki bezpiecznikowej. Montaż przewodów szynowych należy prowadzić według instrukcji producenta.

Do zasilania urządzeń i odbiorników ruchomych takich jak suwnice lub elektrowciągi oraz w pomieszczeniach z dużą ilością często przestawianych maszyn i narzędzi, wykorzystuje się przewody szynowe ślizgowe.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM LUB POŻAREM.
Instalacje w obiektach zagrożonych wybuchem lub pożarem powinny być wykonywane zgodnie z jednoczesnym uwzględnieniem zasad podanych w przepisach budowy, a dotyczących tych instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *