Budowa baterii kondensatorów

BUDOWA BATERII KONDENSATORÓW.
Produkowane w kraju baterie kondensatorów składają się z jednego członu zasilająco-sterującego oraz z członów kondensatorowych w liczbie od 3 do 12 sztuk. Baterie złożone z tych członów stanowią konstrukcyjną całość i są produkowane jako scalony prefabrykat. Człon zasilająco-sterujący jest przystosowany do połączenia z siecią linią kablową doprowadzoną od dołu. W członie tym znajduje się regulator współczynnika mocy, zegar sterujący, przekaźnik pomocniczy oraz bezpieczniki i . listwa zaciskowa. Człony kondensatorowe są wyposażone w jeden, dwa lub trzy trójfazowe kondensatory oraz w zestaw łączeniowo-zabezpieczający (stycznik + bezpieczniki). Styczniki są sterowane regulatorem współczynnika mocy. W zależności od typu baterii, pewna część członów jest przyłączona na stale, a część stanowią człony regulowane — współpracujące z regulatorem współczynnika mocy. Zegar sterujący może wyłączać baterie w godziny i dni wolne od pracy. Praca poszczególnych członów kondensatorowych jest sygnalizowana lampką sygnalizacyjną. W zależności od okresu, w którym wybudowano baterię, może być ona wyposażona w regulator współczynnika mocy innego typu.

Typy wybranych baterii kondensatorów oraz ich dane techniczne są podane w tablicach. W tych bateriach kondensatory pochodzą z importu.

Tablica. Dane techniczne baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej produkowanych przez Eektromontaż Bydgoszcz

Oznaczenie baterii Moc

baterii

[kvar]

Stopień

regulacji

[kvar]

Znamionowy prąd szczytowy [kA] Liczba członów kondensatorowych
regulowanych nieregulowanych
BK-86m – 15/5 15 5 25 3
BK-86m – 35/5 35 5 7
BK-86m – 40/10 40 10 4 _
BK-86111 – 60/10 60 10 6
BK-86111 – 80/10 80 10 35 8
BK-86ni – 50/12,5 50 12,5 4
BK-86m – 75/12,5 75 12,5 6
BK-86m – 100/12,5 100 12,5 8
BK-88 – 120/20 120 20 6
BK-88 – 150/25 150 25 6
BK-88 – 200/33,3 200 33,3 6
BK-88 – 240/40 240 40 6
BK-88 – 300/50 300 50 6
BK-88 – 180/20 180 20 9
BK-88 – 225/25 225 25 80 9
BK-88 – 300/33,3 300 33,3 9
BK-88 – 360/40 360 40 9 '
BK-88 – 450/50 450 50 9
BK-88 – 400/33,3 400 33,3 9 3
BK-88 – 480/40 480 40 9 3
BK-88 – 600/50 600 50 9 3

Tablica. Dane techniczne baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej produkowanych przez przedsiębiorstwo TAURUS w Bydgoszczy

Oznaczenie baterii Moc baterii [kvar] Stopień regulacji [kvar] Liczba członów kondensatorowych regulowanych
BKT 96 90/15 90 15 6
BKT 96 120/20 120 20 6
BKT 96 137,5/12,5 137,5 12,5 6
BKT 96 150/15 150 15 6
BKT 96 180/20 180 20 6
BKT 96 200/20 200 20 6
BKT 96 225/25 225 25 6
BKT 96 240/40 240 40 6
BKT 96 250/25 250 25 6
BKT 96 300/50 300 50 6
BKT 96 320/20 320 20 9
BKT 96 360/40 360 40 9
BKT 96 420/20 420 20 10
BKT 96 480/40 480 40 12
BKT 96 550/25 550 25 12
BKT 96 600/50 600 50 12
BKT 96 660/30 660 30 12
BKT 96 720/60 720 60 12

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *