Zawieszanie opraw oświetleniowych

Zawieszenie oprawy na haku przymocowanym do sufitu.

Zawieszanie opraw może odbywać się w różny sposób, zależnie od miejsca instalowania oprawy i jej typu. Najprostszy sposób zawieszania oprawy na haku osadzonym w suficie pokazany jest na rysunku. Sposób ten jest powszechnie stosowany w budownictwie mieszkalnym oraz w różnych obiektach komunalno-bytowych. Oprawy zawiesza się także za pośrednictwem wysięgników wykonanych ze stalowych rur lub piaskowników, za pośrednictwem łańcuchów, stalowych linek. Na łańcuchach i linkach zawiesza się zwykle oprawy do źródeł fluorescencyjnych i rtęciowych w halach fabrycznych. Średnica linek lub wymiary łańcuszków zależą od ciężaru i liczby opraw.

Linki stalowe do zawieszania lamp w pomieszczeniach wilgotnych, bardzo wilgotnych i o wyziewach żrących muszą być ocynkowane. Linki na jednym końcu powinny być zamocowane za pomocą ściągacza umożliwiającego regulację zwisu linki. Liczba punktów podparcia lub podwieszania linek zależy od długości linek, liczby i ciężaru opraw na niej zawieszonych. Dane te powinny być zawarte w projekcie technicznym instalacji oświetleniowej.

Oprawy przeznaczone do instalowania w przedpokojach, łazienkach, korytarzach oraz w niektórych pomieszczeniach wilgotnych są przystosowane do mocowania ich wkrętami do ścian lub sufitów. Dokręcanie wkrętów należy wykonywać bardzo ostrożnie, gdyż porcelanowe części oprawy łatwo pękają przy zbyt silnym lub nierównym docisku. Nie wolno przybijać gwoździami porcelanowych lub bakelitowych części opraw, gdyż powoduje to zwykle uszkodzenie oprawy i uniemożliwia jej demontaż.

Mocowanie opraw w pomieszczeniach wilgotnych za pomocą wkrętów: a) na suficie, b) na ścianie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *