Żarówki

Żarówki znane od 1879 r. są najbardziej rozpowszechnionym źródłem światła i pomimo stosunkowo małej skuteczności świetlnej w wielu przypadkach są źródłem wciąż niezastąpionym. Zaletami żarówek są: duże zróżnicowanie ich mocy (od części wata do kilku kilowatów) oraz możliwości stosowania różnych wartości napięć zasilania (od 1,5 V do 280 V). Wydajność świetlna żarówek zawiera się w granicach od 8 do 18 lm/W (większe wartości wydajności odpowiadają żarówkom o większej mocy). Wartości znamionowe strumienia świetlnego żarówek głównego szeregu podano w tablicy. Żarówki mogą pracować w bardzo szerokim zakresie temperatury otoczenia, od najniższych występujących w kraju aż do 70°C.

Tablica. Znamionowy strumień świetlny [Im] żarówek o napięciu 230 V

Moc żarówki Strumień świetlny żarówek z bańką
[W] przezroczystą matową
40 430 430
60 730 730
75 960 960
100 1380 1380
150 2200 2200
200 3150 3150
300 5000
500 8400
1000 18800  –
Uwaga. Żarówki o mocy do 200 W — z trzonkiem E 27, o mocy zaś powyżej 200 W — z trzonkiem E 40.

Strumień świetlny  i trwałość T żarówek bardzo silnie zależą od wartości napięcia zasilającego U.

Nieznaczne nawet zwiększenie wartości napięcia powoduje znaczne zmniejszenie trwałości żarówek. Zmniejszenie napięcia zwiększa trwałość, ale jednocześnie powoduje znaczne zmniejszenie strumienia świetlnego, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Normalna trwałość żarówek wynosi 1000 h.

Do oświetlenia ogólnego takich obiektów jak stadiony, lotniska itp. stosuje się żarówki halogenowe, których bańki oprócz gazu neutralnego zawierają halogeny, tj. takie pierwiastki jak fluor, chlor, brom i jod. Zastosowanie halogenów zwiększa trwałość oraz wydajność świetlną żarówek, ponieważ w żarówkach halogenowych zachodzi proces regeneracyjny, polegający na tym, że w temperaturze około 3000°C następuje powrót do żarnika wyparowanych z niego cząsteczek wolframu. Średnia trwałość lamp halogenowych wynosi 2000 h. Wartości znamionowe strumienia świetlnego lamp halogenowych podano w tablicy.

Tablica. Znamionowy strumień świetlny żarówek halogenowych o napięciu 230 V.

Moc lampy [W] Strumień świetlny [lm] lamp Rodzaj trzonka
przezroczystych matowych
40 500 475 E 14
60 840 800 E 14 i; E 27
100 1600 1525 E 14 i E 27
150 2550 E 27
500 10250 E 40
1000 24000 E 40
2000 50000 E 40

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *