Elektryczne źródła światła

Światło w elektrycznych źródłach może być wytwarzane dwoma podstawowymi sposobami:

—    przez ogrzewanie odpowiednich cial stałych do wysokiej temperatury,

—    przez spowodowanie promieniowania luminescencyjnego.

Elektryczne źródła światła dzieli się na następujące grupy:

a)    lampy o temperaturowym wytwarzaniu światła — żarówki;

b)    lampy o luminescencyjnym wytwarzaniu światła:

—    lampy fluorescencyjne — świetlówki,

—    lampy wyładowcze: jarzeniowe, rtęciowe, sodowe,

c)    lampy o mieszanym wytwarzaniu światła — rtęciowo-żarowe.

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi źródła światła są: strumień świetlny, trwałość oraz wydajność świetlna. Ponadto źródła światła charakteryzują się temperaturą barwową oraz wskaźnikiem oddawania barw.

Temperatura barwowa źródła światła jest to temperatura ciała czarnego, w której wysyła ono promieniowanie o tej samej chromatyczności co promieniowanie rozpatrywanego źródła.

Barwność (chromatyczność) światła danego źródła może być zatem określona przez odpowiednią temperaturę ciała czarnego. Temperatura barwowa żarówek zawiera się w granicach od 2500 K do 3250 K, natomiast temperatury barwowe źródeł wyładowczych zawierają się od 2100 K do 6500 K.

Inną cechą źródeł światła jest zdolność oddawania barw. Cecha ta jest określana wskaźnikiem oddawania barw. Maksymalna możliwa wartość wskaźnika oddawania barw Ra wynosi 100. Im wskaźnik Ra jest większy tym większa dokładność oddawania barw. Największą wartością wskaźnika oddawania barw charakteryzują się żarówki (Ra = 100), najmniejszą lampy wyładowcze sodowe (Ra = 20).

Źródła światła charakteryzują się stałym poborem mocy, a ich moce jednostkowe są niewielkie. Większość źródeł światła pracuje przy współczynniku mocy równym 1 lub bliskim jedności. Cechą niekorzystną elektrycznych źródeł światła jest jednoczesność powodowanych przez nie obciążeń sieci i elektrowni. Jest to szczególnie niekorzystne w okresie zimowym, kiedy obciążenie powodowane przez odbiorniki oświetleniowe nakłada się na obciążenie powodowane przez inne odbiorniki (głównie przemysłowe), doprowadzając do występowania szczytów obciążenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *