Instalacje oświetleniowe w budynkach niemieszkalnych

Oświetlenie ogólne charakteryzuje się wysokimi wymaganiami w stosunku do natężenia oświetlenia. Dość często jego wartość osiąga 500 lx, a nawet 1000 lx. Z tego powodu przeważają oprawy świetlówkowe. Oprawy żarowe stosowane są w pomieszczeniach pomocniczych oraz tam, gdzie to niezbędne. W obiektach handlowych wydziela się z oświetlenia ogólnego obwody oświetlenia nocnego, które załączane są zegarem sterującym zbocznikowanym wyłącznikiem umieszczonym we wnęce na zewnątrz budynku.

Oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), zapewniające dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego, należy stosować:
—    w budynkach wysokich i wysokościowych,
—    w kinach, szpitalach,
—    w pomieszczeniach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2,
—    w lokalach gastronomicznych o powierzchni powyżej 500 m2 itp.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna być zasilana z baterii akumulatorów obliczonych na prąd co najmniej jednogodzinny, w celu umożliwienia opuszczenia pomieszczeń. Oświetlenie to powinno włączać się samoczynnie po zaniku oświetlenia podstawowego.

Przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciążone prądem nie większym niż 10 A i zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie znamionowym co najmniej o jeden stopień większym, niż to wynika z obciążenia obwodu.

Budynki niemieszkalne często są wyposażone w znaczną liczbę przenośnych urządzeń elektrycznych przeznaczonych do zasilania z gniazd wtyczkowych. Z tego powodu w pomieszczeniach budynków niemieszkalnych istnieje potrzeba instalowania wielu gniazd wtyczkowych. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w styk ochronny.

W budynkach niemieszkalnych instalacje te występują rzadko. Są to najczęściej obwody zasilające wentylatory i sprężarki. Odbiorniki te są zasilane z rozdzielnic żeliwnych lub blaszanych. Sposób postępowania przy wykonywaniu instalacji siłowej jest taki sam, jak przy wykonywaniu podobnych instalacji w zakładach przemysłowych lub w budynkach mieszkalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *