Projektowanie instalacji siłowej

Podstawą do zaprojektowania instalacji siłowej w zakładzie przemysłowym jest projekt technologiczny.
W projekcie tym powinno być podane na podkładzie budowlanym zakładu szczegółowe rozmieszczenie odbiorników siłowych oraz dokładne dane dotyczące ich liczby, wielkości i przeznaczenia. Projektowanie instalacji elektrycznej siłowej możemy rozpocząć od doboru obwodów zasilających poszczególne odbiorniki.
Dokonujemy wyboru rodzaju przewodów i sposobu ich ułożenia zgodnie z zasadami, uwzględniając konstrukcję budynków.
Zgodnie z zasadami dobieramy przekroje przewodów i ewentualnie rur oraz zabezpieczenia przewodów i poszczególnych odbiorników.
Korzystając z zasad, wybieramy liczbę i miejsca ustawienia rozdzielnic oraz dobieramy wyposażenie i układ rozdzielnic. Powszechnie stosowane są rozdzielnice skrzynkowe żeliwne, względnie blaszane.
Przystępujemy teraz do projektowania sieci rozdzielczej niskiego napięcia. Wybieramy rodzaj przewodów i sposób ich ułożenia, korzystając, a następnie, stosując jedną z metod, wyznaczamy prąd obliczeniowy i dokonujemy doboru przekroju przewodów i zabezpieczeń oraz łączników na dopływie do rozdzielnicy i odpływach z rozdzielnicy głównej. Następnie sprawdzamy, czy w tak dobranych przewodach będą zachowane dopuszczalne spadki napięcia, które w zależności od sposobu zasilania odbiorników podane są na rysunku.

Dopuszczalne spadki napięcia.

Możemy teraz już wykonać schemat zasadniczy (ideowy) instalacji siłowej oraz jej plan. Na schemacie zasadniczym oznaczamy odbiorniki (symbol, moc), łączniki (typ i wielkość), przekaźniki termiczne (typ i zakres), typ, liczbę i przekrój przewodów i rur elektroinstalacyjnych.

Na planie instalacji oznaczamy rozmieszczenie i oznaczenie odbiorników i rozdzielnic, typ, liczbę i przekrój przewodów i rur, trasy przewodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *