Instalacje wykonywane przewodami w listwach lub kanałach naściennych

Mocowanie podstawy listwy za pomocą wkrętów i kołków rozporowych; 1 — pokrywa listwy, 2 — podstawa listwy, 3 — wkręt z łbem stożkowym, 4 — wkręt z łbem kulistym, 5 — kołek rozporowy.

Instalacje wykonywane przewodami w listwach lub kanałach naściennych.
Po ustaleniu przebiegu instalacji należy przyciąć podstawy listew na odpowiednie długości. Po wykonaniu trasowania należy wywiercić otwory w podstawach listew i na ścianach. Otwory powinny być wiercone w odległości nie większej niż 30 mm na obu końcach listwy i maksimum co 600 mm wzdłuż podstaw. Listwy przypodłogowe i naścienne należy mocować wkrętami z kołkami rozporowymi. Dopuszcza się klejenie podstawy listwy do podłoża. Po zamocowaniu podstaw, przycina się pokrywy listew na odpowiednie długości, uwzględniając przebieg instalacji, odgałęzienia, połączenia z osprzętem instalacyjnym (gniazda, puszki odgałęźne itp.). Po ułożeniu przewodów wewnątrz listwy zakłada się pokrywy listew.

Zatrzaskiwanie pokrywy nu podstawie listwy naściennej.

Listwy naścienne umożliwiają doprowadzenie przewodów do gniazd mocowanych za pomocą puszek natynkowych z zastosowaniem łącznika (rys. a) lub nie (rys. b). W podobny sposób wykonuje się instalację przy użyciu kanałów instalacyjnych naściennych jedno- lub wieloprzegrodowych.

Montaż puszek natynkowych do listew naściennych: a) z zastosowaniem łącznika, b) bez łącznika; 1 — puszka, 2 — listwa, 3 — łącznik prosty, 4 — pocienienie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *