Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa układanych po wierzchu, w wykonaniu zwykłym lub szczelnym

Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach z tworzywa układanych po wierzchu, w wykonaniu zwykłym lub szczelnym.
Uchwyty z elastycznymi ramionami do rur mocuje się do podłoża za pomocą kołków stalowych wstrzeliwanych lub wbijanych w ścianę, kołków z tworzyw sztucznych, za pomocą kleju lub, w przypadku prowadzenia kilku rur równolegle, osadzając uchwyty w listwie zbiorczej. Osprzęt instalacyjny mocuje się w podobny sposób. Odstępy między uchwytami przy poziomym układaniu rur powinny wynosić 50—80 cm, przy pionowym zaś od 80 do 100 cm.
Połączenie luku z rurami za pośrednictwem dwóch złączek dwukielichowych: 1 — łuk, 2 — złączka, 3 — uchwyt.

Łączenie rur wykonuje się dwoma sposobami: jako łączenie przelotowe — za pomocą złączek dwukielichowych lub jako łączenie jednokielichowe. Łączenie rur jednokielichowe polega na wsunięciu końca jednej rury w kielichowe zakończenie drugiej rury, co umożliwia wyeliminowanie złączek. W celu Uformowania kielicha należy podgrzać koniec rury w gorącej wodzie, oleju, grzejnikiem elektrycznym lub lampą lutowniczą. Długość kielicha przy połączeniu jednokielichowym jest podana w tablicy.

Tablica. Wymiary kielichów rur z tworzyw sztucznych

Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 1 47
Długość kielicha [mm] 35 35 40 45 50 60

W przypadku instalacji w wykonaniu szczelnym należy dodatkowo końce rur, przed wciśnięciem do złączek, pokryć cienką warstwą kleju. Ze względu na znaczną wydłużalność cieplną rur z tworzyw sztucznych należy pozostawić w złączkach pewien luz w przypadku połączeń nieklejonych lub stosować kompensację przez wmontowanie rury elastycznej.

Kompensacja wydłużenia ciągu rur w złączce dwukielichowej: 1 — złączka, Δl — rezerwa na zmianę długości rur.

Kompensacja wydłużenia ciągu rur za pomocą odcinka rury elastycznej: 1 — uchwyt, 2 — złączka, 3 — łuk z rury elastycznej.

Łuki wykonuje się z rur elastycznych, które w temperaturze +20°C można formować w rękach, lub z rur twardych, podgrzewając je uprzednio do temperatury ok. 130°C. W tablicy podano najmniejsze dopuszczalne promienie łuków.

Tablica. Najmniejsze promienie łuków

Średnica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47
Promień łuku [mm] 190 190 250 250 350 450

W wykonaniu zwykłym rury łączy się z osprzętem przez bezpośrednie wkręcenie nagwintowanych końców rur typu ciężkiego w wyloty puszek, przez włożenie końca rury zwykłej w otwór puszki lub przez zastosowanie wciskanych na rury łączników kielichowych. W przypadku osprzętu w wykonaniu szczelnym stosuje się dodatkowo klejenie. Przed zamocowaniem rur należy sprawdzić, czy nie są one zatkane. Przewody wciąga się dopiero po ułożeniu rur, przy użyciu taśmy stalowej (sprężyny, „stalki”) o grubości ok. 0,5 mm i szerokości 4 mm, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. W pomieszczeniach, w których instalacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne, należy stosować osłonę do wysokości 1,5 m z rury stalowej lub blachy w przypadku kilku rur ułożonych równolegle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *