Oprawy do świetlówek zwieszakowe typu OP-440-1

Oprawy do świetlówek zwieszakowe typu OP-440-1

Oprawy są przeznaczone do oświetlania ogólnego hal fabrycznych, warsztatów, magazynów, w których nie przechowuje się materiałów palnych lub żrących. Obudowa oprawy jest wykonana z blachy stalowej i pomalowana lakierem. Oprawa jest niehermetyzowana i jest przystosowana do zawieszania na dwóch wieszakach łańcuchowych lub do bezpośredniego mocowania do sufitu.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe    230 V
Źródło światła    4 x LF 40 W
Moc pobierana    180 W
Sprawność świetlna    0,76
Współczynnik mocy    0.98
Stopień ochrony przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności    I
Wskaźnik rozmieszczenia opraw s/Hm    1,5

Szkic oprawy do świetlówek typu OP-440

Szkic oprawy przedstawiono na rysunku. Wartości światłości oprawy dla różnych kątów w płaszczyźnie C0 i C90 i wartości sprawności oświetlenia z wykorzystaniem opraw OP-440-1 podano w tablicach.

OPRAWY DO ŚWIETLÓWEK ZWIESZAKOWE TYPU OPF-240-1

OPRAWY DO ŚWIETLÓWEK ZWIESZAKOWE TYPU OPF-240-1

Oprawy są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń przemysłowych, hal fabrycznych, warsztatów, magazynów, w których nie występuje nadmierna wilgoć i zapylenie. Korpus oprawy i odbłyśnik jest wykonany z blachy stalowej lakierowanej. Oprawa jest przystosowana do mocowania na zwieszakach łańcuchowych lub do bezpośredniego przykręcania do sufitu.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła 2 x LF 40 W
Sprawność świetlna 0,85
Współczynnik mocy 0,98
Stopień ochrony przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności I
Wskaźnik rozmieszczenia opraw s/Hm 1,52

Szkic oprawy do świetlówek typu OPF-240

Szkic oprawy przedstawiono na rysunku. Wartości światłości oprawy dla różnych kątów w płaszczyźnie C0 i C90 i wartości sprawności oświetlenia z wykorzystaniem opraw OPF-240-1 podano w tablicach.

Oprawy do świetlówek sufitowe i zwieszakowe typu OSOP-240

Oprawy do świetlówek sufitowe i zwieszakowe typu OSOP-240

Oprawy są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń przemysłowych, w których nie występuje nadmierna wilgoć i zapylenie. Korpus oprawy stanowi belka montażowa typu OSO, wewnątrz której jest zamontowany osprzęt elektryczny. Odbłyśnik jest wykonany z blachy stalowej. Oprawy są produkowane w dwóch rodzajach: OSOPm-240 — mocowane do sufitu, OSOPz-240 — na rurkach zwieszakowych.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła 2 x LF 40 W
Sprawność świetlna 0,79
Współczynnik mocy 0,85
Stopień ochrony przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności
OSOPm-240 I
OSOPz-240 0
Wskaźnik rozmieszczenia opraw s/Hm 1,52

Oprawa do świetlówek typu OSOP-240: a) szkic oprawy, b) krzywa rozsyłu światłości.

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości oprawy przedstawiono na rysunku, sprawność zaś oświetlenia z wykorzystaniem opraw OSOP podano w tablicy.

Oprawy do żarówek strugoodporne typu OPKZ-60 W

Oprawy do żarówek strugoodporne typu OPKZ-60 W

Oprawy te są przystosowane do pracy na zewnątrz lub wewnątrz budynków, w których mogą być narażone na bezpośrednie działanie wody (pralnie, farbiarnie, łaźnie, oświetlenie zewnętrzne). Oprawę można mocować bezpośrednio na ścianie lub suficie. Korpus oprawy jest wykonany z porcelany technicznej. Klosz szklany jest szczelnie połączony z korpusem.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła — żarówka 60 W
Sprawność świetlna 0,56
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP54
Klasa ochronności II

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości opraw przedstawiono na rysunku.

Oprawa do żarówek typu OPKZ-60: a) szkic oprawy, b) krzywa rozsyłu światłości.

Oprawy do żarówek bryzgoodporne typu OIB-60 i 0IIB-60

Oprawy do żarówek bryzgoodporne typu OIB-60 i 0IIB-60

Oprawy te są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń o zwiększonej wilgotności ‚(łazienki, pralnie). Oprawę stanowi korpus ceramiczny z gwintem do mocowania klosza kulistego mlecznego i żarówki.

Korpus oprawy OIIB-60 jest przymocowany do skośnej podstawy.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła — żarówka 60 W
Sprawność świetlna 0,77
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP44
Klasa ochronności II

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości oprawy OIB-60 przedstawiono na rysunku.

Oprawa do żarówek typu OIB-60: a) szkic oprawy, b) krzywa rozsyłu światłości.

Oprawy do żarówek zwieszakowe typu OG-500

Oprawy do żarówek zwieszakowe typu OG-500

Oprawy te są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń przemysłowych i rolniczych w warunkach przeciętnego zapylenia i wilgotności oraz do oświetlania terenów otwartych, wiat itp. Korpus oprawy jest wykonany z blachy stalowej, odbłyśnik zaś z blachy aluminiowej.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła — żarówka 300 W lub 500 W
Sprawność świetlna 0,75
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP33
Klasa ochronności I

Oprawy są produkowane w trzech rodzajach:
— do zawieszania na haku, h — 430 mm,
— z puszką przyłączeniową do zawieszania na haku, h = 460 mm,
— z puszką przyłączeniową do zawieszania na linie, h — 490 mm.

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości oprawy przedstawiono na rysunku.

Oprawa do żarówek typu OG-500: a) szkic oprawy, b) krzywa rozsyłu światłości

Oprawy do żarówek zwieszakowe typu OG-200

Oprawy do żarówek zwieszakowe typu OG-200

Oprawy te są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń przemysłowych i rolniczych o przeciętnym zapyleniu i wilgotności oraz do oświetlania terenów otwartych, wiat itp. Korpus oprawy jest wykonany z blachy stalowej, odbłyśnik zaś z blachy aluminiowej.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła — żarówka 200 W
Sprawność świetlna 0,8
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności I

Oprawy są produkowane w trzech rodzajach:
— do zawieszania na haku, h = 320 mm,
— z puszką przyłączeniową do zawieszania na haku, h = 350 mm,
— z puszką przyłączeniową do zawieszania na linie, h = 380 mm.

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości oprawy przedstawiono na rysunku.

 Oprawa do żarówek typu OG-200: a) szkic oprawy, b) krzywa rozsyłu światłości.

Oprawy do żarówek sufitowe typu OOS-100

Oprawy do żarówek sufitowe typu OOS-100

Oprawy te są przeznaczone do oświetlania pomieszczeń zamkniętych o temperaturze 5 – 35°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 70% (klatki schodowe, piwnice, korytarze). Korpus oprawy jest wykonany z porcelany technicznej w kształcie walca. Klosz jest połączony z korpusem gwintem G-85.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Źródło światła — żarówka 100 W
Sprawność świetlna 0,72
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności II

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości oprawy przedstawiono na rysunku.

Oprawa do żarówek, typu OOS-100: a) szkic oprawy, b) krzywa rozsyłu światłości.

Oprawy do żarówek ścienne typu SOPS-1 × 100 W

Oprawy do żarówek ścienne typu SOPS-1 × 100 W

Oprawy te są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń wilgotnych, w których mogą być narażone na przypadkowe opryskiwanie wodą (łazienki, piwnice, korytarze). Korpus oprawy jest wykonany z porcelany technicznej. Klosz szklany jest połączony z korpusem gwintem G-85 i uszczelniony uszczelką gumową. Oprawa jest przystosowana do bezpośredniego przykręcania do ściany w układzie poziomo-skośnym kloszem w dół.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Sprawność świetlna 0,59
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności II

Szkic oraz krzywą rozsyłu światłości oprawy przedstawiono na rysunku.

Plafoniery do żarówek typu P

Plafoniery do żarówek typu P

Oprawy typu P są przeznaczone do oświetlania ogólnego pomieszczeń mieszkalnych oraz lokali użyteczności publicznej (hotele, kawiarnie, sklepy). Są przystosowane do przykręcania do niepalnego podłoża za pomocą dwóch wkrętów. W oprawach tych należy stosować żarówki o bańkach matowanych.

Dane techniczne
Napięcie znamionowe 230 V
Sprawność świetlna 0,50 – 0,70
Stopień zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi IP20
Klasa ochronności 0

Moc żarówek, rodzaje kloszy i ich wymiary podano w tablicy, a szkice kloszy przedstawiono na rysunku.

Szkice kloszy oprawy do żarówek typu P.

Moc żarówek i rodzaje kloszy opraw typu P